dorpsvereniging SINT LAURENS

Het gaat bij ons om ontspanning en gezelligheid.

 

Van, voor en door mensen die zich willen ontspannen en thuis voelen op Sint Laurens.

 

Onze biljartclub bestaat inmiddels 10 jaar en heeft momenteel 17 leden.  

Leden van de club krijgen de mogelijkheid om voor 100 euro per jaar 2 dagdelen van de week te biljarten en wel op alle werkdagen vanaf 9.30 uur tot 11.30 uur,

13.30 tot 15.30 uur en 19.30 tot 21.30 uur.

 

Voor wie dat wil wordt er in de wintermaanden een interne competitie gehouden.

Als lid kun je ook je stem laten horen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De Biljart club staat of valt met de inbreng van leden. Alleen op die manier kan zij voortbestaan. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die wel een balletje willen stoten.

De bestaande leden zijn echt geen Raymond Ceulemans of Dick Jaspers.

 

Ook wij maken wel eens geen carambole!

Het gaat bij ons om ontspanning en gezelligheid.

 

Wordt daarom lid en geef je op bij Wim de Groot, Van Cittersstraat 40,

telefoon 615 624 of per mail  

 

 

 

 

 

Biljartclub Sint Laurens