dorpsvereniging SINT LAURENS

De vereniging "AED Sint Laurens"

gaat de AED's (Automatische Externe Defibrillator) in Sint Laurens beheren en vrijwilligers voor hulpverlening werven en opleiden.
De AED’s zijn geplaatst in woongemeenschap Hof Popkensburg Kasteelstraat 7 en bij mevrouw Van de Gruiter Sint Laurenslaan 4 (aanbellen).

De andere AED's worden beheerd en onderhouden door andere instanties.
Wilt u informatie over een cursus reanimatie dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail
klik hier of telefonisch 0118-635632, Lucie Geerse.
Vereniging Bestuurders;
Matty van de Gruiter
Lucie Geerse

 

Start nieuwe cursus reanimatie/AED voor mensen zonder een EHBO-diploma.

maandag 1 en 8 oktober 2018

                               

 

Deze reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als u zo’n storing constateert. U leert welke controles u moet uitvoeren, hoe u de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe u ‘hartmassage’ moet doen (borstcompressie) en hoe u iemand zelf kunt beademen.

 

Als hulpmiddel wordt steeds vaker een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leert u om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kunt u een hart dat ‘in de war’ is, door middel van een elektrische schok ‘resetten’. Bovendien geeft het u instructies hoe u verder moet handelen.

 

AED-vereniging Sint Laurens geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus. De cursus beslaat 2 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een examen. Als u daarvoor slaagt krijgt u een certificaat. Om dat certificaat geldig te houden moet u 1 keer per jaar een herhalingsles volgen.

 

De kosten voor deze cursus zijn inclusief certificaat en cursusboek € 45,00.

 

 

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Een reanimatiecursus valt onder het kopje ‘preventieve zorg’ of ‘preventieve cursus’.  Vraag aan uw zorgverzekeraar of u deze cursus vergoed krijgt.

 

De cursus is o.l.v. erkend instructeur Matty van der Gruiter en start op 1 en 8 oktober a.s. in het Dorpshuis Sint Laurens, Van Cittershoff, van Van Cittersstraat 64.

 

U kunt contact opnemen met Lucie Geerse voor meer informatie of om u aan te melden voor de cursus via e-mailadres  aedsintlaurens@zeelandnet.nl  of  telefonisch 0118-635 632.

 

 

 

 

De Rabobank Clubkas Campagne was ook in 2018 een groot succes.

 

Onze vereniging heeft € 439,16 ontvangen. Dit bedrag gebruiken we voor het onderhoud van de AED.

Goed onderhoud is belangrijk voor het functioneren van de AED in noodsituaties.

 

Bedankt voor het stemmen op onze vereniging!

 

Vereniging AED Sint Laurens

 

Matty van de Gruiter, voorzitter

Lucie Geerse, secretaris/penningmeester

 

 

27/9/2018