dorpsvereniging SINT LAURENS

 

 

AGENDA

 

 

Automatische Externe Defibrillator                    AED

Locaties in Sint Laurens

Dorpshuis Van Cittershoff
Van Cittersstraat 64 (tijdens openingstijden)

 

Woongemeenschap Popkensburg
Kasteelstraat 7 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

Kantine KV ONDO

Sportveld "De Brigge" (tijdens openingstijden kantine)

 

't Hof Welgelegen

Noordweg 402 (openbaar toegankelijk 24 uur)

 

mevr. v.d. Gruiter

St. Laurenslaan 4 (aanbellen)

 

Vereniging AED Sint Laurens

 

volg ons op Facebook

 

Spaar doppen voor KiKa.

U  kunt ze inleveren bij cbs Palmenhof Noordweg 442

 

Open Huis Dorpskerk

Gebruik, Huur, Activiteiten

reserveren

Jaarprogramma

INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

 

Lid worden van de Dorpsvereniging kan door storting van € 7,50 per gezin per jaar, op rekening NL59 INGB 0002 692 066 t.n.v. Dorpsvereniging Sint Laurens o.v.v. nieuw lid.

 

 

Stichting Manteling

Organisatie voor mantelzorg en zorgvrijwilligers op Walcheren

 

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (website)

 

 

 

 

AANVRAAG DORPSTAFELBUDGET

Lets Walcheren

lokaal ruilhandelsysteem.

link naar Lets Walcheren

Wilt u zich sportief uitleven? Dat kan in de gymzaal van St. Laurens

Voor inlichtingen klik hier

 

foto's wilgenknotten

naar boven

BUURTHULP SINT LAURENS

tel : 06 - 30794087
e-mail: buurt....@...com

 

informatie

Informationen

information

information

Exposities in

galerie De Osseberg

 

 

 

facebook

www.deosseberg.nl

 

Snipperdag bij de molen

Toekomstige woningbouw
bij Sint Laurens

 

 

 

structuurvisie

 

 

 

totaalplan

 

 

 

 

uitbreidingsplan 1e fase

 

Wat gebeurt er in en om  molen De Hoop.

Vind alle informatie
Bijzondere kijk op de molen

Verslag Dorpstafel Sint Laurens

       23 oktober 2018

 

 

 

 

 

 

Informatiebord bij de molenromp

informatie via QR code

Vrouwen 50+

sporten elke dinsdag

van 8.30 - 9.30 uur.

Gymzaal St. Laurens

Info: 634161 of 636813

BuurtWhapsapp

aanmelden

 

Koersbal in het

Van Cittershoff

 

Molen  

De Hoop

peuterspeelzaal

politie en burgernet
zorgstroom

oranjevereniging
dorpsvisie

jeu de boules
koersbal

historie

zorg en welzijn Porthos
dorpswethouder

dorpsmanager

praktijkcentrum
korfbalvereniging

bestemmingsplannen
volkstuinvereniging

website Middelburg

Zeeland Veilig

Biblioservicebus St. Laurens

In de oneven weken op dinsdagmorgen

van 8.45 tot 9.45 uur bij cbs Palmenhof

 

Volkstuinvereniging Kweeklust

meer weten? klik hier

Jeu de Boulesprogramma 2018

opgave en informatie

 

Nieuwbouwplannen

in en om Sint Laurens

 

Facebook

 

Dressuurstal  Nijpjes

nieuwbouwprojecten

rondom St. Laurens

 

 

 

 

 

 

Bijzonder zicht op molen De Hoop en Sint Laurens

Opnamen van 360 graden fotograaf

Joost van Borrendam

Meer werk van de fotograaf hier te zien

 

 

 

 

 

 

 

De collecte voor de Hersenstichting heeft in Sint Laurens € 506,09 opgebracht. Een mooi bedrag. Hartelijk dank aan alle gevers!

DORPSVERENIGING

Ons privacybeleid (AVG)

 

 

 

 

Oranjevereniging

 

 

 

 

jaarverslag 2018

Ophaaldata oud papier

www.kvondo.nl

 

 

 

 

 

Biljartclub Sint Laurens

Lid worden van de Biljartclub in het dorp?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente in

Sint Laurens gaan samen

 

 

Koffieochtend

20 februari 2019

 

Uitnodiging Messiaanse gemeente Zeeland

zaterdag 2 maart Noordweg 372 Middelburg

Bijna voorjaar

dorpsvereniging SINT LAURENS