dorpsvereniging SINT LAURENS

 molen De Hoop

Groen licht voor plan Molen De Hoop te Sint Laurens !                               oktober 2013

 

Het burgerinitiatief om te komen tot herstel van molen De Hoop te Sint Laurens is door B&W van de Gemeente Middelburg positief beoordeeld.

 

Na een advies door de Monumentencommissie heeft B&W besloten akkoord te gaan met verdere uitwerking van de plannen van het Comité “Tot Herstel en Instandhouding van De Molen De Hoop te Sint Laurens”.

Het college van B&W oordeelt dat de “bescherming van het monument en met name het binnenwerk (maalwerk) waaraan de Molen zijn monumentale status o.a. ontleent, het beste in deze plannen tot zijn recht komen en blijven gewaarborgd” .

 

De Molen De Hoop verwierf de status van Rijksmonument vanwege de unieke molentechnische kenmerken. De inventaris is grotendeels intact en van bijzondere samenstelling.

Sinds eind jaren tachtig is de Molen niet meer in gebruik.

 

Na een grondige voorbereiding stelde het Comité een startnotitie op om de Molen weer in oude glorie te herstellen. Deze startnotitie voor B&W werd op 29 oktober 2013 aan wethouder ir. J.J. Aalberts overhandigd.

 

Het Comité bestaande uit Jan van Oosten, René de Nijs en Frits van Borrendam is bijzonder verheugd dat met deze beslissing nu zicht ontstaat op restauratie van dit markante monument uit 1721 in de kom van Sint Laurens.

 

De gemeente Middelburg heeft alle steun voor dit burgerinitiatief toegezegd.

Een speciale startactiviteit rond het groene licht voor de Molen heeft inmiddels plaatsgevonden.

 

Voor informatie en contact met het Comité via:

Frits van Borrendam (voorzitter)  M: 0621232386 E: klik hier

 

 

 

zo is het nu

zo moet het worden

fotomontage Frits van Borrendam

MIDDELBURG MOLENSTAD

Hierbij de link naar een fraaie YouTube film over de Molens in Middelburg.

De maker van deze film is Quiniver Tuinder uit Middelburg.

Nadat Quiniver in oktober 2013 de berichten gelezen had over de plannen voor de Molen De Hoop in Sint Laurens werd hij heel enthousiast.

Dat inspireerde hem tot het maken van een YouTube film die u zelf kunt zien via onderstaande link.

Quiniver plaatste zelf de muziek eronder en bracht de uiterst informatieve voice-over aan.

De film is een prachtige promotie voor alle Molens in Middelburg en in het bijzonder voor onze Molen De Hoop.

Beslist de moeite waard om even te bekijken !

http://www.youtube.com/watch?v=bJBfY4Xm-ck
 

 

 

NAAR STARTPUNT