dorpsvereniging SINT LAURENS

 oranjevereniging

 

Agenda jaarvergadering

Oranjevereniging Sint Laurens

          

Woensdag 07-02-2018,

Van Cittershoff Sint Laurens,

aanvang 20:00 uur

 

 

 

1. Opening

 

2. Mededelingen

 

3. Ingekomen en verzonden stukken

 

4. Notulen jaarvergadering 2017

 

5. Jaarverslag secretaris

 

6. Jaarverslag penningmeester

 

7. Verslag kascommissie

 

8. Bestuursverkiezing

 

9. Koningsdag 2018

 

10. Rondvraag

 

11. Sluiting

 

 

 

Jaarverslag Oranjevereniging Sint Laurens 2017.

Het is een hecht team geworden, het huidige bestuur van onze vereniging.

Met slechts 1 aftredend bestuurslid heeft, dit verder ongewijzigde team ook in 2017, weer 2 activiteiten voor het dorp georganiseerd.

Om te beginnen natuurlijk weer Koningsdag:

Voor deze dag is weer een afwisselend programma samengesteld.

Maar er waren ook de traditionele activiteiten zo werd deze dag weer begonnen met de optocht en het hijsen van de vlag.

Popkensburg stelde hun keuken beschikbaar, waar door de kinderen van het dorp hard gewerkt is, om voor hun dorpsgenoten een lunch te verzorgen. Ook de burgemeester schoof hierbij aan.

De middag was een gezellige boel, in een ontspannen sfeer kon iedereen deelnemen aan allerlei activiteiten. Zoals bijvoorbeeld: eieren gooien/vangen (waar records gebroken zijn), auto trekken, er was een verloting enz. enz.

En dan was er in november, in samenwerking met de Dorpsvereniging, de Winterbarbecue:

In een comfortabele tent, konden de inwoners van Sint Laurens natuurlijk genieten van een drankje en was er de keuze uit verschillende barbecue pakketten van een zeer goede kwaliteit.

Kwam er buiten af en toe een hagelbui over, binnen was het lekker warm en de sfeer enorm goed.

De sfeer in ons bestuur is ook erg goed en daarom hebben we veel plezier in het organiseren van leuke dingen voor ons dorp.

Maar we kunnen het niet zonder u, allereerst natuurlijk om onze activiteiten te bezoeken maar ook om af en toe een handje te helpen.

Feedback en leuke ideeën zijn altijd welkom maar ook financieel hebben we u nodig om het vol te kunnen houden. Bent u nog geen lid, u kunt zich aanmelden via onze website, mail (info@ovsintlaurens.nl) of bij een van onze bestuursleden. (En denk aub ook aan ons bij de Rabo Clubkas actie)

Met uw steun, kan dit enthousiaste bestuur ook volgend jaar weer leuke dingen bedenken en organiseren voor Sint Laurens

 

februari 2018